"S. L. Benfica vs Figo e Resto do Mundo"

RTP1 - 2012